Federatie Opleidingscentra code 95

Missie FEDOC 95

Op de stichtingsvergadering, gehouden op 13 december 2016, traden 21 OCF's toe tot de vzw. Ondertussen is het aantal leden gestegen tot 41.

0
2016
0
2018

Hieronder vindt U het mission-statement van Fedoc 95.

01
de door de bevoegde overheid erkende centra belast met de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid code 95, te verenigen;
02
bij haar leden de banden van onderlinge hulp, samenhorigheid en morele steun te verstevigen, hun kennis te verzamelen met het doel hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren, de nodige stappen te ondernemen en alle nuttige maatregelen te treffen in het belang van het beroep;
03
door de opstelling van een huishoudelijk reglement erover te waken dat haar leden de deontologische regels eigen aan het beroep eerbiedigen en te ijveren voor de invoering en het behoud van gebruiken die overeenkomen met de beroepsethiek;
04
op verzoek van haar leden, of op eigen initiatief, alle stappen te ondernemen teneinde twistende partijen te verzoenen;
05
ten aanzien van de openbare en alle andere instanties desgevallend de gerechtvaardigde eisen, standpunten en opmerkingen van haar leden te verwoorden en te behartigen;
06
alle socio-economische aspecten van het beroep te bestuderen teneinde gepaste opties met het oog op de ontwikkeling van de activiteiten van haar leden voor te stellen.

Het bestuur is samengesteld uit

Rein Casters - Voorzitter - Rein.Casters@fedoc95.be

Kurt Vandevelde - Secretaris - kurt.vandevelde@fedoc95.be

Marc Gheerardijn - Penningmeester - Marc.Gheerardijn@fedoc95.be

Ingrid Nys- Ondervoorzitter  - Ingrid.Nys@fedoc95.be

 

 

Ledenlijst FEDOC 95

 

FEDOC95 verenigt de door de bevoegde overheid erkende centra belast met de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid code 95.

 

Agenda - Links

No upcoming event!

Contacteer FEDOC 95

Als u meer informatie wenst, vul dit formulier in of bel ons. We helpen U graag vrijblijvend verder.

Image
Fedoc 95 vzw
Oostmalsebaan 75
2275 Wechelderzande
info@fedoc95.be
 

©2022 FEDOC95 - Federatie Opleidingscentra code 95. Webdesign by Dmd-webdesign.be